Програми навчань та професійного розвитку педагогічних працівників, які розроблені ЦПРПП ДМР

Програми заходів ЦПРПП ДМР у 2023 році

Січень 2023 рокуПрограма четвертого Освітнього кластеру

Програма семінару
«Вектори освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»
Лютий 2023 рокуПрограма семінару-практикуму
Атестація педагогічних працівників: новий порядок комплексного оцінювання професійної діяльності педагогів


Програма форуму лідерів “Освіта після перемоги”

Програма семінару-практикуму
Номенклатура справ закладу дошкільної освіти за новим змістом законодавства


Програма – Навчання шляхом використання інноваційних технологій у викладанні природничих дисциплін
Березень 2023Програма семінару заступників керівників з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти “Внутрішній моніторинг якості освіти в закладі”

Програма освітнього порталу “Забезпечення якості освіти в сучасних умовах. Нові виклики перед освітянами.”

Програма “Використання преміум функцій сервісу Kahoot на уроках”

Програма “Використання LEGO Spike на уроках робототехніки”

Програма  
другого ярмарку педагогічної творчості «Інноваційний світ дошкілля»

Квітень 2023Програма “Викоритання інструменту Canva”

Програма семінару-практикуму
Використання інноваційних педагогічних технологій у закладі дошкільної освіти  як засобу підвищення фахового рівня педагогів


Програма семінару «Час викликів: психологічні особливості навчання”

Програма вебінару «Особливості викладання української мови в 5-6 класах НУШ»

Програма тренінгу «Розвиток лідерської компетентності вчителя»
Травень 2023Програма “3D друк. Демонстрація роботи 3D принтера”

Програма “Штучний інтелект: як він змінить підхід до навчання та освіти”

Програма  семінару-практикуму 
«Розвиток соціально-громадянських компетентностей крізь призму Концепції національно-патріотичного виховання »


Програма семінару “Проблеми та перспективи вивчення польської мови в регіоні”

Програма семінару «Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи»

Програма онлайн-семінару “Застосування новітніх освітніх інструментів на уроках української мови, української та зарубіжної літератури”
серпень 2023 Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти “Психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах надзвичайної ситуації “

Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти щодо забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні (додаток до наказу №16-о від 14.04.2023)
вересень
2023
жовтень 2023
листопад 2023Тренінг “Нові форми роботи з батьками дошкільників”
грудень 2023
Навчання ДСЯО в ЗДО «Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

Програми заходів ЦПРПП ДМР у 2022 році

Січень 2022 рокуПрограма навчання заступників керівників, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Система оцінювання здобувачів освіти та особливості оцінювання педагогічної діяльності»

Програма навчання педагогічних працівників закладів освіти Дрогобицької міської ТГ в рамках проєкту «Третій освітній кластер: у пошуках балансу традицій та інновацій»
Лютий 2022 рокуПрограма семінару 
вчителів історії закладів загальної середньої освіти 
 «Розвиток критичного мислення в учнів на уроках історії та Дрогобичезнавства як основного засобу формування всебічно розвиненої особистості»


Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Сертифікація як процедура зовнішнього забезпечення якості освіти та інструмент для професійного зростання».

Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Впровадження інноваційних технологій на уроках хімії».

Програма семінару-практикуму для педагогів закладів дошкільної освіти «Самоосвіта як стиль життя»

Програма гри-тренінгу “Креативний вибух”
Березень 2022 року
Програма семінару педагогічних працівників закладів освіти «Боротьба за увагу учнів»
Квітень 2022 рокуПрограма семінару-практикуму «Психолого-педагогогічна підтримка дітей в надзвичайних умовах»
Вересень 2022 рокуПрограма практичного інтенсиву “Стратегії формувального оцінювання”

Програма семінару-практикуму 
«Формування соціально-громадянської компетентності через призму нової «Концепції національно-патріотичного виховання»


ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ “ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ “НОВІ ЗНАННЯ”

Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Стратегії формувального оцінювання»
Жовтень 2022 рокуПрограма семінару 
“Упорядкування документів: проведення експертизи цінності документів в ЗДО”


Програма семінару “Скоромовки і вірші як ефективні засоби вивчення англійської мови”

Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти “Оцінювання в початковій школі: практичні поради та рекомендації. Сертифікація: перспективи та ризики”

 Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Інтегровані уроки та формувальне оцінювання НУШ. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів освіти з української мови та літератури»
Листопад 2022 рокуПрограма семінару керівників закладів загальної середньої освіти  «Стратегія закладу освіти, як інструмент управління»

Програма семінару-практикуму
“Цифрова компетентність сучасного педагога ЗДО”


Програма семінару-практикуму
“Педагогіка партнерства в українській традиції”


Програма семінару-практикуму “Цифрові технології у професійній діяльності бібліотекаря”

Програма семінару-практикуму
“Сучасне демократичне середовище в ЗДО”


Програма навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти “Нейропедагогіка початкової школи”

Програма семінару педагогів закладів загальної середньої освіти “Проєктування процесу ефективного навчання за допомогою зворотного дизайну”

Програма семінару-практикуму
“Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: планування і визнання”
Грудень 2022 рокуПрограма вебінару “Професійне відновлення педагога

Програми заходів ЦПРПП ДМР у 2020-2021 роках

Програма “Школи цифрових навичок”

Програма “Школи емпатії”

Програма воркшопу “Як стати віртуозом дистанційного навчання”

Програма “Школи фасилітаційного лідерства”

Програма семінару з елементами тренінгу з профілактики емоційного вигорання “Подорож до себе”

Програма “Гармонія взаємин”

Програма  семінару  «Stream-освіта дошкільників:як налаштуватись на результативну діяльність”

Програма семінару “Google-сервіси як органайзер діяльності керівника з різними потоками інформації

Програма семінару вчителів початкових класів  «Технології та інструменти формувального оцінювання у Новій українській школі»

Програма експрес-майстерки “Підвищуємо цифрову грамотність”

Програма онлайн-семінару керівників закладів загальної середньої освіти “Академічна доброчесність та інституційний аудит”

Програма майстерки для педагогів “Поширення практик доброчесності та педагогіки партерства”

Програма другого Освітнього кластеру “Час освітніх змін: у пошуку балансу традицій та інновацій”

Програма семінару “Впровадження електронного журналу “Атомс” в ЗЗСО”.

Програма  воркшопу  «Цифровий лікбез: як створити відеоролик»

Програма семінару “Документування управлінської діяльності керівника закладу освіти”.

Програма  семінару  «Нові вектори Базового компоненту дошкільної освіти»

Прграма семінару учителів хімії закладів освіти Дрогобицької міської ТГ “Національний стандарт України-2019: терміни та визначення понять, назв і символів хімічних елементів і простих речовин”.

Програма  семінару  “Державний стандарт – аналізуємо зміни”

Програма  семінару  «Освітня програма – важливий документ ЗДО»

Програма  семінару  «Адаптація новоприбулих дітей до умов ЗДО»програма онлайн-семінару педагогів

«Психологічні особливості адаптації учнів до навчання в школі»

Програма  тренінгу  «Діяльнісний підхід через гру в дошкільній та початковій освіті»

Програма методичного вебквесту «Успішний педагог закладу дошкільної освіти»

Програма циклу семінарів для педагогів “Дитяча та підліткова депресія – розпізнати та допомогти. Ризик суїцидальності у школі”

Програма семінару «Самооцінка учнів: що можуть врахувати педагоги»

Програма практикуму «Організація та проведення корекційно-розвиткових занять»

Програма практикуму “Використання SMART-методу в організації корекційно-розвиткових занять”

Програма онлайн-події “Освітній бум”

Програма семінару “Як діяти в конфлікті”

Програма семінару “Вижити поміж стресів”

Програма воркшопу«Технологія квесту у сучасному закладі дошкільної освіти»

Програма ярмарку педагогічної творчості “Інноваційний світ дошкілля”

Програма семінару “Ігри на згуртування”

Програма семінару “Три ефективних прийоми взаємодії класного керівника з учнями”

Програма семінару “Заборонити не можна дозволити: як дітям дотримуватися правил”

Програма семінару-практикуму “Самоосвіта як стиль життя”