Для педагогів ЗДО

Тематика курсів підвищення кваліфікації

для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в ЛОІППО

30 годин

Назва курсуК-ть годинПредмет, посадаРікАвтори 
Директори (завідувачі) закладів дошкільної освіти 
101Психолого-педагогічніаспектироботизавідувача закладу дошкільноїосвіти30Директори ЗДО2020Кацюба М.Р. Матяшук В.П., Лоїк Г.Б., Кизима І.І., Єфімова С.М., 
102Управління закладом дошкільноїосвіти в умовахавтономії та децентралізації30Директори ЗДО2021Кацюба М.Р., Банах О.В., Козлова Л.Г., Лазорко М.В., Лоїк Г.Б. 
103Базові чинники забезпечення якості дошкільної освіти.30Директори ЗДО2022Тодчук Н.Є., Банах О.В. 
Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти 
104Новіпрофесійніролі і завданнясучасноговихователя-методиста закладу дошкільноїосвіти.30Вихователі-методисти ЗДО2020Банах О.В., Барна М.М., Кацюба М.Р. 
105Освітнєдитинство: доступне та якіснедошкілля30Вихователі-методисти ЗДО2021Банах О.В.,  Матяшук В.П. 
106Внутрішня система забезпеченняякостідошкільноїосвіти: методична складова30Вихователі-методисти ЗДО2022Банах О.В.,  Матяшук В.П. 
Вихователі закладів дошкільної освіти 
107Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти30Вихователі ЗДО2020Білан О.І.; Матяшук В.П., Лоїк Г.Б.
108Оновлення змісту освітнього процесу в контексті Базового компоненту дошкільної освіти30Вихователі ЗДО2021Матяшук В.П.                        Білан О.І.,  Лоїк Г.Б. Максимів О.М.
109Забезпечення якості дошкільної освіти»30Вихователі ЗДО2022Матяшук В.П.                        Білан О.І.,  Лоїк Г.Б. Максимів О.М.Тодчук Н.Є., Банах О.В.
Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
110Розвиток ключових компетентностей при викладанні предмета «Музичне виховання дошкільнят»30Музичні керівники закладів дошкільної освіти (ЗДО)2020Дверій Р.Є., Мишковський М.В.   
111Професійний розвиток музичного керівника закладів дошкільної освіти в умовах упровадження Нової української школи30Музичні керівники закладів дошкільної освіти (ЗДО)2021Дверій Р.Є., Мишковський М.В.   
Інструктори з фізичної культури закладів дошкільної освіти 
112Розвиток ключових компетентностей дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання30Інструктори з фізичної культури2021Шиян О.І., Сливка Є.М., Чушак Х.Я., Козлова Л.Г. 
Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 
113Розвиток творчих здібностей учнів на гурткових заняттях30Керівники гуртків2021Сохань Г.С., Гусаков І.М. 
114Діяльнісний підхід у гуртковій роботі: методика ігрового навчання30Керівники гуртків2022Сохань Г.С., Гусаков І.М. 
Практичні психологи закладів дошкільної освіти 
115Актуальні напрями діяльності практичного психолога30Практичні психологи, вчителі психології2020Корнієнко І. О., Єфімова С. М. 
116Психологічний супровід створення безпечного середовища у закладі освіти30Практичні психологи, вчителі психології2021Корнієнко І. О., Єфімова С. М. 
117Розвиток емоційно-етичної компетентності практичного психолога30Практичні психологи, вчителі психології2022Корнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М. 

8 годин

Назва курсуПредметРозвиток професійних компетентностей, визначених у Професійному стандарті вчителяАвтори
121Організація освітнього середовища в закладах дошкільної освіти за критеріями якості методики ECERS-3»Вихователі ЗДОПредметно-методичнаБанах О.В.,  Бойкович С.А., Нагірна С.Ю.
122SOFT SKILLS: критичне мислення – як розвивати в дітей і дорослих?Вчителі початкових класів, вихователі ЗДОПредметно-методичнаЛоїк Г.Б.
123Забезпечення якості дошкільної освіти в контексті оновленого змісту – Базового компонента дошкільної освіти.Вихователі ЗДОПредметно-методичнаЗеленко Л.В.
124Культура мовлення сучасного педагогаДля педагогічних працівниківМовно-комунікативнаДільна О.А.
125Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до метиДля педагогічних працівниківМовно-комунікативнаДолжикова Т.І.
126Google-сервіси в роботі педагогаДля педагогічних працівниківінформаційно-цифроваГарматій Ю.П.
127Атестаціяпедагогічнихпрацівників: викликисьогодення та перспективизмін. СертифікаціяКерівники і  заступники керівників закладів освіти, педагогічні працівники закладів  освіти і установ Здатність до навчаннявпродовжжиття.Козлова Л.Г.
128Розбудова безпечного і здорового освітнього середовищаКерівники і  заступники керівників закладів освіти, педагогічні працівники закладів  освіти і установ Здоров’язбережувальнаШиян О.І., Сухінська В. О  
129Профілактика інфекційних захворювань: сучасні підходиКерівники і  заступники керівників закладів освіти, педагогічні працівники закладів  освіти і установ Здоров’язбережувальнаШиян О.І., Сухінська В. О  
130Соціальнікомпетентностіучасниківосвітньогопроцесу у створеннібезпечногоосвітньогосередовища: сутність, види, технологіярозвитку

ДляпедагогічнихпрацівниківПсихологічнаПриведа О.М.
131Методиуправліннявласнимиемоційними станамиДля педагогічних працівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
132Конструктивнавзаємодія з учасниками освітнього процесуДля педагогічних працівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
133Формуванняпозитивноїсамооцінкита Я-ідентичності в дітей та учнівДля педагогічних працівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
134Врахуваннявіковихтаіндивідуально-типологічних особливостей дітей в освітньому процесіДля педагогічних працівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
135Конфлікти у професійнійдіяльностіпедагогатаконструктивнішляхиїхвирішенняДляпедагогічнихпрацівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
136Психологіястресу. ПрофілактикаемоційноготапрофесійноговигоранняпедагогаДляпедагогічнихпрацівниківПсихологічнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М.
137Навчаннятавихованнядітей з особливимиосвітнімипотребами в умовахінклюзивоїосвітиДляпедагогічнихпрацівниківІнклюзивнаКорнієнко І. О., Єфімова С. М., Бамбурак Н. М., Марунич Л.А., Химко М.Б.
138Особливості психолого-педагогічноївзаємодії з дітьми з аутизмомАсистентивчителя, вихователяПсихологічнаХимко М. Б.
139Тренінгемоційноїкомпетентностівчителя  ДляпедагогічнихпрацівниківПсихологічнаХимко М. Б.
140Емоційна аптечка; кроки першоїдопомоги (тренінг-практикум)  ДляпедагогічнихпрацівниківПсихологічнаХимко М. Б.

ДДПУ ім.І.Франка

для вихователів

№з/пТема
 1.Дошкільна освіта України в умовах сьогодення
 2.Розвиток дитячої творчості у професійній діяльності сучасного вихователя
 3.Сучасні технології дошкільного виховання
 4.Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку
 5.Медико-фізіологічні основи здоров’я дітей в процесі онтогенезу
 6.Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО

для практичних психологів

  1. Актуальні та сучасні напрями діяльності практичного психолога
  2. Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу

для музичних керівників

  1. Інтегровані методи навчання на уроках музичного мистецтва, гуртковій роботі та практиці музичного керівника ЗДО

2. Створення розвивального музичного середовища в дошкільному освітньому закладі

Суб’єкти підвищення кваліфікації для керівників ЗДО, які потребують визнання на педагогічній раді закладу

Курси, вебінариОнлайн – платформиПлатний/ безоплатний характер освітньої послуги
Сучасна класифікація мовленнєвих порушеньСУТОплатний
Інноваційні методики формування пам’яті і логіки у дошкільнят. ТРВЗ  СУТОплатний
Здоров’язбережувальна компетентність дошкільників: сходинки до сформованості  СУТОплатний
2019-2020 рік Вебінари у записіСУТОплатний
Дизайн-мислення для педагогів:
актуально і реально
 
СУТОплатний
Роль педагога у Монтессорі просторі  СУТОплатний
Платформа Google- ресурс для освітян  СУТОплатний
“Розвиток логіко-математичних уявлень дітей середнього та старшого дошкільного віку”  Видавництво Генезаплатний
Новий Базовий компонент дошкільної освіти — нові перспективи. 16.03.21р. 13.00 год.  MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Критичне мислення для освітян    Платформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Освітні інструменти критичного мислення Медіаграмотність для освітянПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS Платформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSБезоплатний       безоплатний
Медіаграмотність: практичні навичкиПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Дизайн-мислення для інноваційПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Медіаграмотність  EdEra – студія онлайн-освітибезоплатний
«Інтелектуальні карти в дошкільному закладі»  MCFR Цифрове видавництвоплатний
Документи керівника дошкільного закладу: державний нагляд і контроль  MCFR Цифрове видавництвоплатний
Антикризовий експрес-курс для керівника закладу освіти  MCFR Цифрове видавництвоплатний
Сталий розвиток: нова філософія мислення  ВУМ onlineбезоплатний
«Школа ефективного мислення»ВУМ onlineбезоплатний
Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики  Освітній онлайн-портал «На Урок» для вчителів  платний
Проєктний метод навчання  Освітній онлайн-портал «На Урок» для вчителів  платний
Додатки Google в освітній діяльності Сучасні онлайн-інструменти сучасного вчителя Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності  Академія цифрового розвиткубезоплатний
Як пройти шлях від керівника до лідера: напрацьовуємо лідерські якості MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Адаптація персоналу: лайфхаки від директора   MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу в дитсадку  MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Соціально-емоційне навчання: через гру https://www.futurelearn.com/…/coping-with-changes… безоплатний

Для педагогів, які потребують визнання на педагогічній раді закладу

Курси, вебінариОнлайн – платформиПлатний/ безоплатний характер освітньої послуги
Сучасна класифікація мовленнєвих порушеньСУТОплатний
Інноваційні методики формування пам’яті і логіки у дошкільнят. ТРВЗ  СУТОплатний
Здоров’язбережувальна компетентність дошкільників: сходинки до сформованості  СУТОплатний
2019-2020 рік Вебінари у записіСУТОплатний
Дизайн-мислення для педагогів:
актуально і реально
 
СУТОплатний
Роль педагога у Монтессорі просторі  СУТОплатний
Платформа Google- ресурс для освітян  СУТОплатний
“Розвиток логіко-математичних уявлень дітей середнього та старшого дошкільного віку”  Видавництво Генезаплатний
Сучасна класифікація мовленнєвих порушеньСУТОплатний
Інноваційні методики формування пам’яті і логіки у дошкільнят. ТРВЗ  СУТОплатний
 Курси «Мовні моделі ефективного переконання в освітньому процесі: практикум з нейролінгвістичного програмування»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Комунікативно-освітній простір закладу дошкільної освіти: спілкуємося з дітьми по-новому»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Організація діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти »  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Психологічні засади управління освітньою організацією»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Основи охорони праці для працівників та роботодавців»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Розвиток успішної особистості дитини в освітньому процесі через ігри»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Інтегрований та ігровий підхід у фізкультурно-оздоровчій діяльності закладів дошкільної освіти»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Практичні підходи в проведенні корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Стратегія підготовки дитини дошкільного віку до навчання у школі»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Як навчити дитину володіти емоціями»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Методичні прийоми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку: практичні кроки»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Формування та вдосконалення управлінських компетентностей керівників закладів освіти в контексті реформування освітньої галузі»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Мовленнєвий розвиток: дошкільне розмаїття вихованців»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особлими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Розвиток комунікативних вмінь у дошкільному віці. Практикум»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Особливі діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Курси «Малюк у світі економіки та фінансів»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Структура ефективного розвивального заняття в закладі дошкільної освіти  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Сучасний вихователь ЗДО. Який він?  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Як урізноманітнити освітній процес за допомогою додаткової наочності. Готові розробки для роботи педагога  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Мовленнєва готовність дитини до школи. Розвиток та корекція  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Технології створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, собівартість  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у фізкультурно-оздоровчій діяльності ЗДО  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Розвиток експресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Путівник в умовах карантину: діти, батьки, заклад дошкільної освіти  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Інформаційна гігієна як складова успішності сучасного педагога  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Методики інтелектуального розвитку дошкільника. Блоки Дьонеша, Палички Кюізенера, «Шість дарів Фребеля», кола Ейлера  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Арт-терапевтична педагогіка: розвиваємо дошкільнят творчістю  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Цифрова грамотність: YouTube, Gmail, Google Диск. Інтеграція сучасних застосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Формування екологічної свідомості дошкільника. Форми та методи  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Емоційний розвиток дітей з ООП. Практичні техніки  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Як підвищити самооцінку дитини: ефективні ігрові прийоми  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Особливості організації фізичного розвитку дошкільника  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Розвиток уяви в різні вікові періоди. Практикум  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРВЗ (робочі кейси)  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Створення та ведення блогу на платформі «Всеосвіта»  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me та Classkick  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного віку  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі  Всеосвіта – спільнота активних освітянплатний
Новий Базовий компонент дошкільної освіти — нові перспективи. 16.03.21р. 13.00 год.  MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Критичне мислення для освітян    Платформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Освітні інструменти критичного мислення Медіаграмотність для освітянПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS Платформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSБезоплатний       безоплатний
Медіаграмотність: практичні навичкиПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Дизайн-мислення для інноваційПлатформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUSбезоплатний
Медіаграмотність  EdEra – студія онлайн-освітибезоплатний
«Інтелектуальні карти в дошкільному закладі»  MCFR Цифрове видавництвоплатний
Новий Базовий компонент дошкільної освіти — нові перспективи. 16.03.21р. 13.00 год.  MCFR Цифрове видавництвобезоплатний
Сталий розвиток: нова філософія мислення  ВУМ onlineбезоплатний
«Школа ефективного мислення»ВУМ onlineбезоплатний
Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики  Освітній онлайн-портал «На Урок» для вчителів  платний
Проєктний метод навчання  Освітній онлайн-портал «На Урок» для вчителів  платний
Сталий розвиток: нова філософія мислення  ВУМ onlineбезоплатний
Додатки Google в освітній діяльності Сучасні онлайн-інструменти сучасного вчителя Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності  Академія цифрового розвиткубезоплатний
Адаптація дітей раннього віку до дитячого садочкаСУТОплатний
Інклюзія у садочку: місія здійсненаСУТОплатний
Від ілюзії до інклюзіїСУТОплатний
Оздоровлюємо дітей вліткуСУТОплатний
Мнемотехніка для розвитку успішної особистостіСУТОплатний
Як дітей навчити вчитись: ігрові методикиСУТОплатний
Формування у дошкільників  знань і навичок з безпеки життєдіяльності: інноваційні підходиСУТОплатний
Lego-конструктор – сучасний освітній ресурсСУТОплатний
Управлінська грамотність –  запорука ефективності роботи закладуСУТОплатний
Самооцінювання освітнього середовища дитячого садкаМЦФРплатний
Внутрішня система забезпечення якості освіти в дошкільному закладіМЦФРплатний
Вивчення освітньої діяльності в дошкільному закладіМЦФРплатний
Інтелектуальні карти в інтегрованому навчанні та професійному розвиткуМЦФРплатний
Інтелектуальні карти в дошкільному закладіМЦФРплатний
Психолого-педагогічний супровід дошкільників з невротичними розладамиМЦФРплатний
Цифрові технології в роботі музичного керівникаМЦФРплатний
Онлайн-інструменти для роботи з документами та комунікаційМЦФРплатний