Про нас

Працівники_центру

Ласкаво просимо на наш сайт!

Коли створюєте (збираєте) команду, зосередьтесь на двох речах. Перша — знайдіть найкращих у світі людей. Друга — дайте їм робити свою справу. Метт Мулленвег

Наша команда:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників працює з 1 вересня 2020 року.

Наша місія:

Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, розбудувавши  професійне педагогічне середовище як синергетичну взаємодію зацікавлених сторін на основі ціннісних засад та сталого партнерства, надавши можливість всім охочим отримати чи покращити знання, вміння, навички в межах професійної діяльності, що забезпечить досягнення високих стандартів якості освіти

Наша візія:

ЦПРПП –установа, яка допомагає педагогам у здійсненні їх професійної діяльності, є локомотивом розвитку педагогічних працівників, працює на випередження, забезпечує індивідуальні потреби педагогічних працівників щодо професійного розвитку, реагує  на їх запити, створює можливості  для професійного розвитку, напрацьовує базу даних з питань професійного розвитку, сприяє забезпеченню якості освіти Дрогобича та Стебника, змінює освіту за рахунок трансформації досвіду та впровадженням інновацій

Наші цінності:

 • Команда — віддані справі і поєднані єдиною метою професіонали, що діють проактивно,  працюють творчо та прагнуть до саморозвитку.
 • Якість – завжди відстежуємо запити та  пропонуємо якісний актуальний освітній продукт
 • Середовище для розвитку — створюємо культуру взаємин у поєднанні з культурами успіху і правил.
 • Інноваційність — впроваджуємо нові технології навчання.
 • Прозорість — чесність і відкритість стосунків як в середині організації, так і в зовнішніх діях.
 • Довіра –  співпрацюємо на засадах партнерства та синергії.
 • Клієнтоорієнтованість — орієнтація на успіх Педагога, що постійно навчається.

Наші цілі:

 • Створити проєкт професійного розвитку педагогічних працівників (ППР) як розвивальне середовище, що забезпечує безперервну освіту педагогів  у певній сукупності заходів, спрямованих на конкретний результат.
 • Створити можливості для побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогів через удосконалення  раніше набутих та/або набуття нових компетентностей педагогічним працівникам у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту.
 • Забезпечити постійну психологічну підтримку педагогічним працівникам та розвиток їх психологічної компетентності в умовах реалізації реформи освіти.
 • Створити кейси документів щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням дистанційного навчання.
 • Створити ефективну систему навчання із використанням дистанційних технологій.
 • Впровадити в освітній процес ефективні навчальні стратегії.

Наші завдання:

1) узагальнюємо та поширюємо інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координуємо діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формуємо та оприлюднюємо на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечуємо надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовуємо та проводимо консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.