Школа емпатії

Комунальна установа

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних кадрів розроблено робочою групою у складі: Галини Марчук, директора ЦПРПП ДМР; Наталії Свойкіної, психолога  ЦПРПП ДМР.

Програма циклу занять «Школа емпатії»

Мета: супровід професійного розвитку педагогічних працівників через оволодіння психологічними знаннями та техніками, сприяння психологізації освітнього процесу.

Напрям:

 • розвиток емоційно-етичної  компетентності;
 • розвиток психологічної  компетентності;
 • використання в педагогічній діяльності психологічних знань та практик

(стосовно взаємодії  з дітьми, що мають психологічні особливості).

Обсяг: 6 год.

Форма (форми) підвищення кваліфікації: онлайн.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 • здатність до активного використання знань практичної психології;
 • здатність до медіації в конфліктах;
 • здатність взаємодіяти на ціннісно-мотиваційному, когнітивному, емоційно-вольовому, самоактуалізуючому, когнітивному, рефлексивному рівнях;
 • здатність підбирати і застосовувати методи і методики для взаємодії з гіперактивними, агресивними, тривожними дітьми.

 Місце надання освітньої послуги: комунальна установа “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області”. 

Очікувані результати навчання:

 • здійснюють педагогічну взаємодію на вищому, більш усвідомленому психологічно  рівні;
 • удосконалюють професійні компетентності  виховників; 
 • формують і розбудовують внутрішню систему забезпечення якості освіти, забезпечуючи рівний доступ до неї здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

Зміст занять «Школи емпатії»

 1. Заняття 1. Психологічні особливості педагогічної взаємодії з гіперактивними дітьми – 1 год.

План проведення:

 • Портрет гіперактивної дитини;
 • Що таке СДУГ?
 • Алгоритм дій вчителя;
 • Допомога на конкретних предметах;
 • Пам’ятка для гіперактивних дітей «Як виконувати домашнє завдання»;
 • Вправи та ігри для гіперактивних.
 • Заняття 2. Психологічні особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми -1 год.

План проведення:

 • Причини агресивної поведінки;
 • Коли потрібна допомога спеціаліста?
 • Алгоритм дій вчителя;
 • Основи методу ненасильницького спілкування;
 • Робота в групах (ситуація);
 • Корекційна робота з агресивними дітьми;
 • Вправи та ігри для агресивних дітей.
 • Заняття 3.  Психологічні особливості педагогічної взаємодії з тривожними і сором’язливими дітьми 1 год.

План проведення:

 • Портрет тривожної дитини;
 • «Шкільні проблеми» тривожних і сором’язливих;
 • Алгоритм дій вчителя;
 • Допомога дитині в роботі над страхами;
 • Практики від Світлани Ройз.
 • Заняття 4. Психологічні особливості педагогічної взаємодії з ліворукими дітьми – 1 год.

План проведення:

 • Психологічні особливості розвитку ліворуких дітей;
 • Чи потрібно перевчати ліворуких і чому?
 • Що робити, якщо дитина ліворука?
 • Прості способи полегшити навчання ліворукої дитини.
 • Заняття 5. Психологічні особливості педагогічної взаємодії з дітьми, схильними до істеричної поведінки – 1 год.

План проведення:

 • Причини виникнення істерик;
 • Які діти схильні до істерик?
 • Чого НЕ слід робити біля дитини з істерикою?
 • Алгоритм дій вчителя;
 • Рятівне питання;
 • Що слід врахувати на майбутнє?
 • Заняття 6. Психологічні особливості педагогічної взаємодії з підлітками – 1 год.

План проведення:

 • Портрет підлітка;
 • Зв’язок фізіологічних, світоглядних та соціальних змін у підлітковому віці;
 • Алгоритм дій вчителя;
 • Що порадити батькам?
 • «Важкі» підлітки;
 • Підліткова злочинність, суїцидальна поведінка тощо.