STEM-рух

STEM =Science, Technology, Engineering, Mathematics – акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, математика англійською мовою.

STEAM=Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics-акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика англійською мовою

Національний науковий фонд (NSF) і Національний фонд мистецтв (NEА) в США після двостороннього обговорення прийшли до думки, що додавання мистецтва (А) до STEM явно недостатньо. Також слід додати навички мислення, втілені в читанні і письмі. анг.мові Reading and wRiting), тому STEAM трансформується в STREAM.

STREAM=Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and Mathematics – акронім слів природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика.

 

Чим STEM відрізняється від традиційного навчання?

Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

 

УВАГА!

Основний фокус нових стандартів – на розуміння і застосування знань, а не на запам’ятовування основних фактів.

 

Основні підходи до викладання курсу шкільних дисциплін

 • проектно-орієнтований,
 • проблемно-орієнтований,
 • практико-орієнтований

Всі ці підходи передбачають участь у проектній діяльності як основу для набуття практичних навичок і формування професійних компетенцій шляхом застосування методик навчання, що базуються на досвіді інших інженерних дисциплін.

 

Чого навчати?

 • критично мислити;
 • спостерігати;
 • проектувати;
 • опрацьовувати дані (включаючи комп’ютерну обробку): аналізувати, робити висновок;
 • проводити експерименти та лабораторні роботи;
 • створювати інтерактивні моделі;
 • конструювати.

 

Як навчати?

Фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь, навиків. Пріоритетний метод – метод проектів.

Опиратися на підтримку в онлайн-середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 (онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та співробвтництва)

Практикувати метод перевернутого навчання, DIY-підхід (робототехніка, мейкерство).

 

Структура проекту повинна включати

основні предметні знання + узагальнені (наскрізні) поняття + наукові і інженерні навики

STEM-ресурси

STEM- (STREAM-)руху в закладах освіти Дрогобича та Стебника

Дорожня карта STEM-руху в закладах загальної середньої освіти Дрогобицької ТГ

Дорожня карта STREAM-руху в закладах дошкільної освіти Дрогобицькї ТГ

Де брати ідеї STEM-проєктів?

Дистанційний курс «Як спланувати STEM-проєкт»

STEM-навчання – надзвичайно перспективний напрям сучасної освіти, оскільки в майбутньому кількість STEM-професій значно зростатиме, а залучення населення до STEM-професій приноситиме економіці держав суттєвий приріст ВВП.

Серед усіх шляхів ефективного впровадження STEM в школах та позашкільних закладах освіти найбільш оптимальним є реалізація STEM-проєктів, проте не завжди вчителі можуть згенерувати цікаві ідеї для досліджень, а, отже, залучити дітей до повноцінного STEM-навчання. Де брати ідеї STEM-проєктів, здатних зацікавити учнів, вмотивувати їх до навчання та закохати в природничі науки? Ось наш список:

 • Книга «Посібник для вчителя. STEM-проекти для початкової школи» (https://www.yakaboo.ua/ua/posibnik-dlja-vchitelja-stem-proekti-dlja-pochatkovoi-shkoli.html). У посібнику представлено досвід впровадження STEM-освіти у початковій школі. Докладно розглянуто теоретичні аспекти і подано найрізноманітніший практичний матеріал: STEM-уроки, STEM-проекти, STEM-квести, наукові STEM-ігри і вікторини для школярів 1–4 класів.
 • WEB–STEM-школа (http://yakistosviti.com.ua/uk/web-stem-shkola-2021) – відкритий захід для педагогів, який проводиться регулярно протягом чотирьох останніх років. Спікери представляють свій досвід з впровадження STEM-освіти: уроки, проєкти, наукові дослідження.
 • Віртуальний STEM-центр Малої академії наук України (https://stemua.science/) – центр реальних і віртуальних навчальних досліджень, спрямований на підтримку та розвиток STEM-освіти в Україні.
 • Відділ STEM-освіти ІМЗО (https://www.facebook.com/groups/805895179541236) – спільнота в мережі Фейсбук, чисельність якої становить більше 12 тисяч учасників. Кожен учасник публікує інформацію про проведені STEM-заходи (уроки, проєкти, конкурси тощо) в своєму закладі освіти. Більше ідей можна знайти за хештегами #інженернийтиждень та #томущоцікаво.
 • Кращий гендерночутливий урок онлайн (https://stem-lesson.info/) – сайт конкурсу STEM-уроків, де можна ознайомитися з роботами переможців конкурсу минулих років. Кожен урок являє собою міні-проєкт, реалізований з учнями різних вікових категорій.
 • STEM-проєкти (http://kolosok.org.ua/stem_proekty/) – опис деяких STEM-проєктів від видання «Колосок».
 • Steamexperiments (http://steamexperiments.com/ ) – Інтернет-ресурс для педагогів, які хочуть впроваджувати STEM та шукають нові ідеї проєктів.
 • Scientix (http://www.scientix.eu/) – онлайн-платформа, що містить дидактичні матеріали для вчителів природничо-математичних дисциплін, а також інформує європейську освітянську спільноту про інноваційні освітні конкурси — Європейський тиждень STEM (STEM Discovery Week) і STEM Ahead Competition.
 • Teacherstryscience (http://www.teacherstryscience.org/) – сайт, який містить матеріали для проведення STEM-проєктів (плани уроків), стратегії навчання і ресурси, які покликані викликати інтерес учнів до наукових досліджень.
 • За матеріалами сайту: https://teach-hub.com/de-braty-idei-stem-proiektiv/