STEM-рух

STEM =Science, Technology, Engineering, Mathematics – акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, математика англійською мовою.

STEAM=Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics-акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика англійською мовою

Національний науковий фонд (NSF) і Національний фонд мистецтв (NEА) в США після двостороннього обговорення прийшли до думки, що додавання мистецтва (А) до STEM явно недостатньо. Також слід додати навички мислення, втілені в читанні і письмі. анг.мові Reading and wRiting), тому STEAM трансформується в STREAM.

STREAM=Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and Mathematics – акронім слів природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика.

 

Чим STEM відрізняється від традиційного навчання?

Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

 

УВАГА!

Основний фокус нових стандартів – на розуміння і застосування знань, а не на запам’ятовування основних фактів.

 

Основні підходи до викладання курсу шкільних дисциплін

  • проектно-орієнтований,
  • проблемно-орієнтований,
  • практико-орієнтований

Всі ці підходи передбачають участь у проектній діяльності як основу для набуття практичних навичок і формування професійних компетенцій шляхом застосування методик навчання, що базуються на досвіді інших інженерних дисциплін.

 

Чого навчати?

  • критично мислити;
  • спостерігати;
  • проектувати;
  • опрацьовувати дані (включаючи комп’ютерну обробку): аналізувати, робити висновок;
  • проводити експерименти та лабораторні роботи;
  • створювати інтерактивні моделі;
  • конструювати.

 

Як навчати?

Фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь, навиків. Пріоритетний метод – метод проектів.

Опиратися на підтримку в онлайн-середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 (онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та співробвтництва)

Практикувати метод перевернутого навчання, DIY-підхід (робототехніка, мейкерство).

 

Структура проекту повинна включати

основні предметні знання + узагальнені (наскрізні) поняття + наукові і інженерні навики

STEM-ресурси

STEM- (STREAM-)руху в закладах освіти Дрогобича та Стебника

Дорожня карта STEM-руху в закладах загальної середньої освіти Дрогобицької ТГ

Дорожня карта STREAM-руху в закладах дошкільної освіти Дрогобицькї ТГ