Учителі мовно-літературної галузі підбивають підсумки впровадження НУШ у 5-6 класах

Сміливі завжди мають щастя

Іван Багряний


В умовах перебудови сучасної освіти важливо бути сміливими та відкритими до змін. Реформа Нової української школи (НУШ) ​​є такою ж сміливою ініціативою, спрямованою на покращення якості освіти та адаптацію учнів до сучасних викликів. Впродовж червня 90 учителів української мови та літератури підвищували кваліфікацію на курсах «Нова українська школа: завершення адаптаційного циклу в 5-6 класах», аналізуючи успіхи та проблеми цього процесу, на базі ліцею №2. Тренерами-педагогами стали Олександра Пецкович, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради, Галина Процикевич та Ірина Скочук, вчителі ліцею №2.

Очікувані результати навчання

Після завершення курсів учителі української мови та літератури досягнули наступних результатів:

  • Усвідомлення особливостей мовно-літературної освітньої галузі в контексті вимог нового Державного стандарту базової освіти. Вчителі розуміють, як нові стандарти змінюють підходи до викладання і які вимоги залишають перед ними.
  • Володіння навичками моделювання сучасного уроку української мови та літератури на засадах компетентнісного підходу. Вчителі набули вмінь створювати інтерактивні та компетентнісно-орієнтовані уроки, які сприяють активному залученню учнів.
  • Знання основних принципів формування читацької грамотності учнів на уроках української мови та літератури. Вчителі освоїли методики, що сприяють розвитку у школярів здатності до критичного читання та інтерпретації текстів.
  • Сформоване загальне уявлення про нову філософію оцінювання в базовій школі. Учителі усвідомили важливість формувального оцінювання як інструменту підтримки та розвитку учнів.
  • Вміння впливати на рефлексію власної педагогічної діяльності. Вчителі навчалися аналізувати та оцінювати свою роботу для постійного вдосконалення педагогічної практики.

Проблеми з впровадженням реформи

Впровадження НУШ у 5-6 класах стикається з низкою викликів. Однією з головних проблем є недостатня підготовка вчителів до нових стандартів. Вчителям часто не вистачає навчальних матеріалів та ресурсів для реалізації нових методик. Крім того, впровадження нових підходів до викладання потребує значних зусиль і часу на перенавчання.

Усвідомлення особливостей мовно-літературної освітньої галузі

Успішне впровадження НУШ забезпечує глибоке усвідомлення вчителями особливостей мовно-літературної освітньої галузі. Це включає розуміння нових вимог також Держстандарту базової освіти, а також адаптацію навчальних програм і методик до цих вимог. Вчителі мають розуміти, як нові стандарти змінюють підходи до викладання і які вимоги залишають перед ними.

Моделювання сучасного уроку

Моделювання сучасного уроку української мови та літератури на засадах компетентнісного підходу є одним із ключових завдань для вчителів. Це забезпечує використання інтерактивних методів навчання, залучення учнів до активної участі в навчальному процесі, розвиток їх критичного мислення, креативності та навичок співпраці. Вчителі працюють над створенням уроків, які не лише передають знання, а й формують у школярів важливі життєві компетентності.

Формування читацької грамотності

Формування читацької грамотності є аспектом викладання української мови та літератури. Учні мають вміти аналізувати, інтерпретувати та оцінювати тексти, розуміти їхній зміст та контекст, формувати власну думку. Вчителі прагнуть до того, щоб школярі не просто читали, а й розуміли та критично оцінювали прочитане, що є ключовою компетенцією в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Нова філософія оцінювання

Нова філософія оцінювання в базовій школі робить акцент на формувальному оцінюванні, яке покликане підтримувати учня в процесі навчання. Оцінка повинна бути інструментом для розвитку, а не лише засобом контролю. Вчителі працюють над впровадженням справедливого, об’єктивного та мотивуючого оцінювання, яке сприяє навчальному процесу.

Рефлексія педагогічної діяльності

Рефлексія власної педагогічної діяльності є важливим елементом професійного розвитку вчителя. Вона дозволяє оцінити ефективність використаних методів та підходів, виявити сильні та слабкі сторони своєї роботи та знайти шляхи для подальшого вдосконалення. Учителі мовно-літературної галузі активно займаються рефлексією, що підвищує якість навчального процесу.

Висновок

Курси підвищення кваліфікації «Нова українська школа: завершення адаптаційного циклу в 5-6 класах» допомогли вчителям української мови та літератури глибше усвідомити особливості мовно-літературної освітньої галузі, зрозуміти нові вимоги Держстандарту базової освіти, а також як адаптувати модельні навчальні програми і методики до цих вимог. Не зважаючи на труднощі та виклики, педагоги сміливо крокують шляхом освітніх реформ, адже, як казав Іван Багряний, «сміливі завжди мають щастя”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *